Korektura textů
aneb kontrola a úprava vašich dokumentů

"Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává." - Cicero, římský filozof a básník (zdroj: citaty.net

+ dodatek: "Chytrý člověk zavolá korektorovi." - Vendula Vonková, česká copywriterka a korektorka


Vendula Vonková, korektor

Hledání chyb je občas pořádná detektivka a adrenalin. Zvlášť pokud nejde pouze o gramatickou a pravopisnou korekturu, ale také o tu stylistickou. Při stylistické korektuře je někdy oříšek přijít na to, co těmi dlouhými, širokými (a možná i bystrozrakými) větami chtěl básník vůbec říct.


Nejčastější chyby, které při korekturách opravuji:

Nejvíce dohadů, kolizí a vysvětlování je okolo "v/V" v osobních a přivlastňovacích zájmenech. Takže: velké "V" se píše POUZE 
v korespondenci
(dopisech i emailech), a to navíc pouze v případě, že píšeme konkrétní osobě/osobám. Na letáky, billboardy, do příspěvků na sociální sítě apod. velké "Vám/Vás/Váš/Vaše..." nepatří.

S čím se často setkávám nejen při korekturách, ale bohužel také na plakátech a v newsletterech, to je dvojice "ji/jí", popř. 
i "ni/ní" - tedy záměna 2. a 4. pádu jednotného čísla zájmena "ona". Zní to složitě, ale není to tak. Pomozte si zástupným "té vs. tu": Nevšímejte si jí. 
(= 2. pád, koho čeho = té) vs. Nechte ji být. (= 4. pád, koho co = tu). Máte to?

s.r.o. / spol. s r. o. / s. r. o.

Jedna varianta je chybná. Víte, která to je? Předpokládám, že jste podezřívali třetí zkratku. Omyl. Špatně je hned první varianta. Ve všech možných zkratkách se za tečkami vždy dělá mezera. Např. akciová společnost 
= a. s., číslo popisné = č. p., před naším letopočtem = př. n. l.